Әлеуметтiк-еңбек қызметтерiне

Уақытша болу ұйымдарында қызмет алушыларға көрсетiлетiн әлеуметтiк-еңбек қызметтерiне:

1) қызмет алушылардың бойындағы еңбек дағдыларын зерттеп-тексеру жөнiнде iс-шаралар жүргiзу;

2) қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысу;

3) кәсiби бағдарлау;

4) бейiнi бойынша еңбек дағдыларын қалыптастыру;

5) қызмет алушыларды қол жетiмдi кәсiптiк дағдыларға үйрету жөнiндегi iс-шараларды жүргiзуге жәрдемдесу жатады.